Välkommen till ridskolan i Gustavsberg

Från och med hösten 2024 drivs ridskolan av Gustavsbergs Hästcenter på uppdrag av Gustavsbergs Ryttarsällskap och vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Så här kontaktar du oss:

 • Via mail rebecca@gustavsbergshc.se (allmänna frågor, synpunkter, klagomål och beröm, ridgrupper och ridskolan, uppstallning, tränare mm)
 • Ekonomifrågor: faktura@gustavsbergshastcenter.se

 

Innan du börjar rida vill vi att du skapar ett konto på hippocrates och  läser igenom Allmänna bestämmelser för gruppridning

Nya Allmänna bestämmelser för gruppridning gäller fr.o.m HT-24

Deltagare i ridgrupper får undervisning i skolridning, hoppning och ridning i terräng. Deltagare är indelade i grupper efter, i möjligaste mån, ålder och ridkunskap. Avtal ingås, när det gäller deltagare under 18 år, av deltagarens målsman. 

 1. Anmälningsavgift för nästkommande termin betalas för bibehållen plats i gruppen (1500 kr ponny, 1500 kr häst). Fakturor skickas ut ca 14 dagar innan.

Inför höstteminen betalas den 1/7, inför vinterterminen betalas den 25/10 och inför vårterminen 14/2.

OBS! Var noga med att använda OCR-numret!

Belopp faktureras via mail. Ni ser till att vi har en uppdaterad mailadress till Er i Hippocrates där ni också ser era fakturor under Ekonomi.

 

 1. Deltagare ska vara medlem i klubben: GuRS (Gustavsbergs Ryttarsällskap).  Betalas till Gustavsbergs Ryttarsällskap bg 5896-9908, ange namn, pers.nr, adress, mail och tel.nr. Se hemsida gustavsbergsrs.se 
 2. En bestämd dag och tid reserveras i en ridgrupp med upp till 10 deltagare (omgruppering kan ske).
 3. Deltagare ska infinna sig senast 30 minuter innan ridning. Vid sen ankomst, mindre än 15 min, får deltagare ej rida. Detta pga. att ingen ska stressa när de gör i ordning häst. Vi har hästen i fokus!
 4. Vid förhinder har deltagaren rätt att insätta annan likvärdig ryttare, informera berörd instruktör via gröna pratbubblan i Hippocrates skriv för och efternamn. Viktigt att ersättaren har ett konto i hippocrates och medlem i GuRS
 5. Avboka ridlektion så snart du kan för hästarnas skull.
 6. Ett teoripass per termin ingår.
 7. Godkänd ridhjälm med hakband samt sko eller stövel med klack ska bäras vid all ridning Samt väst för er under 18år.
 8. Uppsägning, Endast via mail till rebecca@ghcab.se kan elever boka av nästa termin, senast 7 juni för höstterminen, 20 okt för vinterterminen, 9 februari för vårterminen annars fortsätter ni automatiskt kommande termin. Om du väljer att avbryta din ridning under pågående termin återbetalas ej ridavgiften.
 9. FORCE MAJEURE
  Ridskolan förbehåller sig rätten att ställa in ridlektioner vid exempelvis naturkatastrofer, extrema väderförhållanden och annat som kan äventyra hästarnas, personalens och elevernas hälsa. Andra orsaker till inställda lektioner kan vara händelser så som inbott, smitta, olyckor, strömavbrott eller extrem kyla. Ridskolan är inte återbetalningsskyldig eller på annat sätt skyldiga att ersätta inställda lektioner som orsakats av oförutsedda händelser. 
 10. Du meddelar rebecca@ghcab.se minst 4 veckor innan terminsstart om du inte vill fortsätta till nästa termin. Om du inte sagt upp din plats är du automatiskt anmäld till kommande termin.
 • Stalltjänst skall göras en gång per termin av dig som rider 60 min eller mer. Tid mellan 8-15 och lunch ingår. De som rider 30 och 45 min har istället cafeteriatjänst (lör) en till två gånger per termin beroende på elevantal. Vid frågor kontakta rebecca@gustavsbergshastcenter.se

 • Jag har förstått viktbegränsningar för hästarna/ponnierna och rättar mig efter det

 • Jag godkänner att Jag/mitt barn kan komma att bli fotograferat och synas på bild i stallet och på GHC / Gurs hemsida.

 

 

Avtalet träder i kraft när anmälningsavgiften är betald.