Rutiner i stallet

Vårt mål är att alla elever och föräldrar ska känna sig trygga i hästens miljö samt att kunna hantera hästarna på ett säkert sätt.

Vi försöker att tillgodose allas behov och att hjälp alltid ska finnas i stallet.

Vi satsar på en kvalitativ utbildning med utbildade instruktörer och välutbildade trygga hästar.

Rutiner hos oss:

  • Kom till stallet 30 minuter innan lektionen börjar för att rykta, sadla och tränsa hästen. Ibland går hästen lektionen innan och då väntar du i ridhuset.
    Fråga våra stalljobbare som finns här varje dag om du vill ha hjälp.
  • När din lektion är slut går hästen antingen en lektion till eller så ska du ta hem hästen till stallet igen. Där tränsar du av, sätter på grimman och binder upp hästen. Därefter tar du av sadel och eventuella benskydd. Ryktar samt sätter på täcke höst och vintertid. Tar loss hästen och hänger grimman på boxen. Häng tillbaka ryktpåsen på sin plats, häng sadeln på sin plats. Se foto i sadelkammaren hur sadel och träns ska hängas upp. Skölj bettet och putsa tränset.
  • När du lämnar stallet så försäkra dig om att du inte glömt något.