Ridlekis

Välkommen till hästarnas fantastiska värld.
I stallet skapas morgondagens ledare. Här lär sig eleverna att hantera dessa fantastiska och starka djur på ett säkert och bra sätt. Barnen får lärdom om hästens skötsel samt beteende och behov. Barnen lär sig ledarskap på ett ödmjukt sätt. Lära för livet på ett lekfullt sätt. Små barn kan inte koncentrera sig långa stunder, ta instruktioner och utföra dessa på en ibland bångstyrig häst. Istället får barnen lära sig om varför hästen beter sig på ett visst sätt och därmed vara mer ödmjuk och listig i hur man ska kunna tygla hästen.

Teori, ridning och aktiviteter med käpphästar varvas. Ej uppsutten ridning varje gång.
Ridlekis är förberedande för att kunna rida lektioner.

Hjälmar och västar finns att låna. Sko eller stövel med klack samt varma oömma kläder. Det finns en cafeteria där ni kan vänta på era barn. Oftast är det lättast att ha barnen utan föräldrar men ni ska finnas på plats och hjälpa till vid ridning.

Vi avslutar varje gång med att bjuda på fika i cafeterian.

Syfte: Lära barn på ett lekfullt sätt om hästar och dess miljö med säkerheten i fokus. 
Lära sig varför hästar beter sig på ett visst sätt. 
Veta hur man borstar och sköter om hästen. 
Känna till enkla grunder i ridning, Mål Förbereda barnen för att rida på lektion.

Start:

V 4-8, 1400kr för 5 tillfällen
V14 -18, 1400kr för 5 tillfällen 

Kostnad 280 kr/per gång samt medlemsavgiften till GuRS Här betalar ni den